Automatische downloads

Je kunt automatisch downloaden inschakelen terwijl je PS4™-systeem aanstaat of in de rustmodus staat door (Instellingen) > [Systeem] > [Automatische downloads] te selecteren.

Uitgelichte content

Je PS4™-systeem voegt automatisch aanbevolen content vanuit de PlayStation™Store toe aan het contentgebied. Selecteer de toegevoegde content om het downloaden te starten.

Software-update van systeembestanden

Je PS4™-systeem downloadt en installeert automatisch software-updates van systeembestanden. Als je je systeem wilt instellen voor het automatisch installeren van bestanden zelfs als de update een herstart van het systeem vereist, schakel je het selectievakje voor [Opnieuw starten toestaan] in.

Updatebestanden voor applicaties

Je PS4™-systeem downloadt automatisch updatebestanden voor games en andere applicaties.

  • Als je wilt downloaden terwijl de rustmodus actief is, selecteer je (Instellingen) > [Instellingen voor energiebesparing] > [Functies instellen die beschikbaar zijn in de rustmodus] en schakel je vervolgens het selectievakje voor [Verbinding met internet behouden] in.
  • Als je handmatig een update voor een applicatie wilt downloaden, druk je op de OPTIONS-toets terwijl de applicatie is gemarkeerd in het contentgebied en selecteer je vervolgens [Controleren op update].