Back-ups maken en herstellen

Je kunt een back-up maken van data die zijn opgeslagen in PS4™-systeemopslag naar een USB-opslagapparaat of het apparaat gebruiken om data waarvan een back-up is gemaakt terug te zetten naar je PS4™-systeem. Deze functie is handig bij het vervangen van de harde schijf, het overdragen van het eigendom of het vervangen van je PS4™-systeem.
Sluit het USB-opslagapparaat dat je wilt gebruiken voor de back-up aan en selecteer vervolgens (Instellingen) > [Systeem] > [Back-ups maken en herstellen].

Opmerkingen

 • Schakel je PS4™-systeem niet uit tijdens het maken van back-ups of het herstellen van gegevens. Als je dat wel doet, kan het systeem beschadigd raken.
 • Bij het herstellen van gegevens, worden alle instellingen en gegevens die zijn opgeslagen op het PS4™-systeem verwijderd. Deze bewerking kan niet ongedaan worden gemaakt, zelfs al annuleer je de herstelbewerking. Zorg er dus voor dat je niet per ongeluk belangrijke gegevens verwijdert. Verwijderde gegevens kunnen niet worden hersteld.

Back-up maken van PS4

Gebruik deze functie om de gegevens die zijn opgeslagen in PS4™-systeemopslag naar een USB-opslagapparaat te kopiëren. De naam van het bestand met back-up gegevens wordt automatisch ingesteld met de datum en de volgorde waarin het is opgeslagen. Je kunt opmerkingen toevoegen in [Beschrijving].

 • USB-opslagapparaten in FAT- of exFAT-indeling worden ondersteund.
 • Zorg ervoor dat je het USB-opslagapparaat volledig in de USB-aansluiting plaatst. In sommige gevallen is het apparaat mogelijk niet compatibel vanwege de vorm of het ontwerp ervan.
 • Trofeeën worden niet opgenomen in de back-upgegevens. Als je de trofeeën die je hebt behaald wilt opslaan op PlayStation™Network-servers, selecteer je (Trofeeën) op het functiescherm, druk je op de OPTIONS-toets en selecteer je vervolgens [Synchroniseren met PlayStation Network].
 • Alle gebruikersgegevens worden opgenomen in de back-upgegevens.
 • Gebruikers die zich nooit hebben aangemeld bij PlayStation™Network kunnen opgeslagen gegevens alleen herstellen naar het oorspronkelijke PS4™-systeem waarvan een back-up is gemaakt. Als je opgeslagen gegevens wilt herstellen naar een ander PS4™-systeem, moet je je aanmelden bij PlayStation™Network voordat je een back-up van gegevens maakt.
 • Voor elke individuele gebruiker kunnen opgeslagen gegevens worden gekopieerd. Zie "Opgeslagen data in systeemopslag" voor nadere details.

PS4 herstellen

Gebruik deze functie om back-upgegevens vanaf een USB-opslagapparaat te herstellen naar een geformatteerd PS4™-systeem.

 • De systeemsoftware op het PS4™-systeem waarnaar gegevens worden hersteld, moet dezelfde versie hebben als de systeemsoftware op het PS4™-systeem waarvan de back-up is gemaakt of het systeem waarnaar de gegevens worden hersteld moet over de meest recente systeemsoftware beschikken.
 • Als je opgeslagen gegevens herstelt naar een ander PS4™-systeem, worden familieleden die zich nog nooit hebben aangemeld bij PlayStation™Network verwijderd uit je familie. Na het herstel moet de familiemanager verwijderde familieleden opnieuw toevoegen.
 • Screenshots en videoclips met hoge resolutie die zijn vastgelegd op je PlayStation®4 Pro-console kunnen alleen worden weergegeven via een PlayStation®4 Pro-console.

Back-updata verwijderen

Gebruik deze functie om back-upgegevens te verwijderen die zijn opgeslagen op een USB-opslagapparaat.