Je PS4™-systeem overdragen of afvoeren

Voordat je je PS4™-systeem vervangt, overdraagt of afvoert, voer je deze procedures uit om onbevoegd gebruik door derden te helpen voorkomen.

Back-ups maken van gegevens

Kopieer opgeslagen data, screenshots en bepaalde andere bestanden die zijn opgeslagen in de PS4™-systeemopslag zo nodig naar een USB-opslagapparaat. Voor details over hoe je een back-up van deze data kunt maken, raadpleeg je "Back-ups maken en herstellen".

Je PS4™-systeem initiatiliseren

Bij initialisatie van je PS4™-systeem worden systeeminstellingen teruggezet naar de standaardwaarden. Data die zijn opgeslagen in de systeemopslag worden, net als alle gebruikers en hun data, van het systeem verwijderd. Initialiseer het systeem onder (Instellingen) > [Initialisatie] > [PS4 initialiseren] > [Volledig].

Opmerkingen

  • Bij het initialiseren van je systeem worden alle instellingen en gegevens die zijn opgeslagen op het PS4™-systeem verwijderd. Dit proces kan niet ongedaan worden gemaakt, dus zorg ervoor dat je niet per ongeluk belangrijke gegevens verwijdert. Verwijderde gegevens kunnen niet worden hersteld.
  • Schakel het PS4™-systeem niet uit tijdens de initialisatie. Als je dat wel doet, kan het systeem beschadigd raken.