Automatisch uploaden

Met deze functie kun je automatisch uploaden inschakelen voor opgeslagen data in online-opslag. Selecteer (Instellingen) > [Beheer van opgeslagen applicatiedata] > [Automatisch uploaden] en schakel vervolgens het selectievakje in voor elke game met opgeslagen data die je wilt uploaden. Wanneer opgeslagen data worden bijgewerkt, worden deze automatisch opgeslagen naar de PlayStation™Network-server wanneer je uitlogt, bijvoorbeeld als het systeem in de rustmodus wordt geplaatst.
Als je deze functie wilt gebruiken, moet je je abonneren op PlayStation®Plus.

  • Voordat je deze functie gaat gebruiken, moet je het volgende doen:
    • Het systeem activeren als je primaire PS4™-systeem.
    • Selecteer (Instellingen) > [Instellingen voor energiebesparing] > [Functies instellen die beschikbaar zijn in de rustmodus] en schakel vervolgens het selectievakje in voor [Verbinding met internet behouden].
  • Als je automatisch uploaden wilt uitschakelen voor alle games, schakel je het selectievakje voor [Automatische uploads inschakelen] uit.
  • Je kunt maximaal 1000 gegevensitems in online-opslag plaatsen.
  • Je kunt de voortgang van uploads controleren door (Meldingen) te selecteren op het functiescherm.