Invoertalen

Je kunt de talen instellen die je wilt gebruiken voor tekstinvoer door (Instellingen) > [Taal] > [Invoertalen] te selecteren.

Toetsenborden en gebruikerswoordenboek

Je kunt meerdere talen (toetsenborden) instellen voor het invoeren van tekst en ertussen overschakelen. Je kunt ook veelgebruikte termen in elke taal toevoegen.

Talen instellen

1.
Selecteer [Toetsenborden en gebruikerswoordenboek] en selecteer vervolgens talen.
2.
Schakel het selectievakje in voor elke taal die je wilt gebruiken.

Overschakelen tussen talen bij het invoeren van tekst

1.
Selecteer (Toetsenbord omschakelen) op het schermtoetsenbord.
Het pictogram voor het omschakelen van toetsenbordtaal wordt alleen weergegeven als je meerdere talen hebt ingesteld.
2.
Schakel om tussen toetsenbordtalen met de toets links of de toets rechts op de controller en druk vervolgens op de kruis-toets.

Veelgebruikte termen toevoegen

Je kunt in elke taal veelgebruikte termen toevoegen.

1.
Selecteer [Toetsenborden en gebruikerswoordenboek] en selecteer vervolgens talen.
2.
Selecteer [Termen toevoegen of bewerken] en voeg vervolgens de gewenste term toe.
De term die je toevoegt wordt weergegeven in de lijst.
  • Je kunt een term bewerken door deze te selecteren in de lijst.
  • Je kunt een term die je hebt toegevoegd verwijderen door op de OPTIONS-toets te drukken in de lijst en vervolgens [Verwijderen] te selecteren.
  • Voor sommige talen kun je geen termen toevoegen.

Automatisch hoofdletters

Als je tekst invoert, wordt de eerste letter automatisch een hoofdletter. Schakel het selectievakje uit om deze functie uit te schakelen.

Voorspellende tekstinvoer

Voorspellende tekstinvoer is standaard ingeschakeld. Schakel het selectievakje uit om deze functie uit te schakelen.