Tijd instellen waarna de PS4 wordt uitgeschakeld

Je kunt instellen na welke periode van inactiviteit het PS4™-systeem automatisch in de rustmodus wordt gezet of wordt uitgeschakeld door (Instellingen) > [Instellingen voor energiebesparing] > [Tijd instellen waarna de PS4 wordt uitgeschakeld] te selecteren.
Je kunt de tijd apart instellen voor [Media afspelen] en [Algemeen (applicaties)].