Verbinding maken met internet

De internetverbinding voor je PS4™-systeem is normaal gesproken ingeschakeld. Als je de verbinding van je PS4™-systeem met internet wilt verbreken, selecteer je (Instellingen) > [Netwerk] en schakel je vervolgens het selectievakje voor [Verbinding maken met internet] uit.

  • Wanneer de internetverbinding is ingesteld en ingeschakeld, maakt je PS4™-systeem automatisch verbinding met internet als je het systeem inschakelt. Er wordt continu een internetverbinding onderhouden terwijl je systeem is ingeschakeld of zich in de rustmodus bevindt.
  • Als je de verbinding met internet wilt verbreken terwijl je je in de rustmodus bevindt, selecteer je (Instellingen) > [Instellingen voor energiebesparing] > [Functies instellen die beschikbaar zijn in de rustmodus] en schakel je vervolgens het selectievakje voor [Verbinding met internet behouden] uit.