Functies instellen die beschikbaar zijn in de rustmodus

Je kunt de functies instellen die beschikbaar zijn terwijl het PS4™-systeem zich in de rustmodus bevindt, zoals aangemeld blijven bij PlayStation™Network door (Instellingen) > [Instellingen voor energiebesparing] > [Functies instellen die beschikbaar zijn in de rustmodus] te selecteren.

Wanneer je niet ten minste één functie inschakelt, kan je PS4™-systeem niet in de rustmodus worden geplaatst.

Voeding naar USB-aansluitingen

Als je deze functie inschakelt, worden aangesloten controllers opgeladen terwijl je systeem zich in de rustmodus bevindt.

Verbinding met internet behouden

Selecteer het selectievakje voor het inschakelen van het automatisch downloaden en uploaden van gegevens terwijl je systeem zich in de rustmodus bevindt.
Je kunt een PS Vita-systeem of (PlayStation App) gebruiken om een PS4™-systeem te starten via een netwerk door het selectievakje voor [PS4 vanuit netwerk inschakelen mogelijk maken] te selecteren.

Applicatie opgeschort houden

Schakel het selectievakje in om je PS4™-systeem in staat te stellen naar de rustmodus te gaan zonder dat applicaties worden gesloten. Als je systeem de rustmodus verlaat, worden de applicaties hervat.

In sommige gevallen, wanneer je PS4™-systeem wordt uitgeschakeld of opnieuw gestart, verlaten applicaties mogelijk de opgeschorte modus en worden zij gesloten.