Opslag

Je kunt de status van PS4™-systeemopslag of uitgebreide opslag bekijken en opgeslagen content beheren. Selecteer (Instellingen) > [Opslag].

  • [Uitgebreide opslag] wordt weergegeven als een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd voor gebruik als uitgebreide opslag wordt aangesloten op je PS4™-systeem. Selecteer [Uitgebreide opslag] om applicaties te verplaatsen en de installatielocatie van applicaties te wijzigen. Zie "Uitgebreide opslag gebruiken” voor nadere details.
  • Je kunt content verwijderen door de content te selecteren in [Systeemopslag] of [Uitgebreide opslag], op de OPTIONS-toets te drukken en vervolgens [Verwijderen] te selecteren.