Het geluid dempen

Houd de toetsen VOL + en VOL - tegelijk ingedrukt tot (Stil) wordt weergegeven op het scherm.
Om het volume opnieuw in te schakelen, drukt u op de VOL-toets (+) of VOL-toets (-).

Naar bovenkant pagina