Instellingen AVLS

U kunt het maximale volumeniveau instellen. Dit kan helpen voorkomen dat er geluid ontsnapt via de hoofdtelefoon, dat u last hebt van uw oren en dat u gevaar loopt doordat u niet langer hoort wat er om u heen gebeurt wanneer u de hoofdtelefoon draagt.
Selecteer het selectievakje om dit aan te vinken zodat het volume een bepaald niveau nooit overschrijdt.

Let op

  • Wees voorzichtig bij het instellen van het volume. Als u het volume te hoog instelt, kan dit uw gehoor of de luidsprekers beschadigen.
  • Afhankelijk van het model wordt bij het bereiken van een totale afspeeltijd van 20 uur en wanneer deze instelling uitgeschakeld is, de instelling automatisch ingeschakeld.

Naar bovenkant pagina