E-mail Een bericht verzenden

Om een bericht te verzenden, selecteert u (Bericht maken), voert u de vereiste informatie in en selecteert u vervolgens [Verzenden].

Scherm Bericht aanmaken. Vanaf bovenaan gelabeld van A tot H.

A )
Type ontvanger
Selecteer deze optie om [Aan], [CC], of [BCC] te selecteren.
B )
Veld ontvanger
Selecteer deze optie om handmatig een e-mailadres in te voeren.
C )
(Lijst met contactpersonen)
Selecteer deze optie om een e-mailadres te selecteren in uw lijst met contactpersonen. Meer informatie vindt u onder "Een contactpersoon toevoegen of verwijderen".
D )
(Een ontvanger toevoegen)/ (Een ontvanger verwijderen)
Selecteer deze optie om een ontvangerveld toe te voegen of te verwijderen.
E )
Afzender
Als u meer dan één e-mailaccount toegevoegd hebt, kunt u deze optie selecteren om een andere e-mailaccount te kiezen.
F )
Onderwerp
G )
(Een bestand bijvoegen)
Selecteer deze optie om de PS Vita-camera te gebruiken om een foto te nemen of een afbeelding bij te voegen die opgeslagen is onder (Foto's). Selecteer de bijgevoegde afbeeldingen om deze te bekijken of te verwijderen.
H )
Hoofddeel
U kunt hier tot 4.096 tekens invoeren.
    • Als u (Sluiten) selecteert terwijl u een bericht aanmaakt, wordt er een bevestigingsscherm weergegeven met de vraag of u het bericht wilt opslaan. Selecteer [Opslaan] om het bericht als een concept op te slaan.
  • Het aantal berichten dat u tegelijk kunt verzenden, verschilt afhankelijk van de gebruikte e-maildienst.

Een bericht beantwoorden of doorsturen

Wanneer het te beantwoorden of door te sturen bericht weergegeven wordt, selecteert u (Beantwoorden/Doorsturen) en volgt u de instructies op de weergegeven schermen. De inhoud van het oorspronkelijke bericht wordt overgenomen wanneer u het bericht beantwoordt of doorstuurt.

Een handtekening opstellen

Het is mogelijk om automatisch een handtekening (tekst) toe te voegen wanneer u een nieuw bericht aanmaakt. Selecteer (Opties) > [Instellingen] > [Handtekening], voer de tekst in en selecteer vervolgens (Terug).

Uw e-mailadres toevoegen aan BCC

Het is mogelijk om uw e-mailadres automatisch toe te voegen in het veld BCC wanneer u een nieuw bericht aanmaakt. Selecteer (Opties) > [Instellingen] en selecteer vervolgens het selectievakje [Mijn e-mailadres als Bcc toevoegen] om het aan te vinken.

Naar bovenkant pagina