Een bestaande account gebruiken

U kunt u aanmelden bij PlayStation™Network met behulp van een Sony Entertainment Network-account die aangemaakt werd op een ander apparaat. Voer deze procedure uit op een plaats waar u uw systeem kunt verbinden met het internet.

1.
Selecteer (Instellingen) > [Starten] > [PlayStation™Network] > [Inschrijven].
Als u al aangemeld bent op uw systeem, wordt [Inschrijven] niet weergegeven.
2.
Selecteer [Gebruik een bestaande account].
3.
Voer het aanmeld-ID en het wachtwoord in voor de account die u aangemaakt hebt op een ander apparaat en selecteer [Volgende].
De account is gekoppeld aan uw systeem en uw aanmeld-ID en wachtwoord worden opgeslagen op uw systeem.
  • Zelfs als u thuis of op een andere locatie geen toegang hebt tot Wi-Fi, kunt u nog steeds een bestaande account koppelen door uw systeem te verbinden met een PS3™-systeem met internettoegang. Zie "Een account koppelen via een PS3™-systeem" voor meer informatie.
  • Tenzij u zich bijvoorbeeld handmatig afmeldt, blijft u aangemeld bij PlayStation™Network. Hierdoor hebt u eenvoudiger toegang tot de online-functies.
  • Als uw systeem er niet in slaagt verbinding te maken met een netwerk, wordt u mogelijk afgemeld door uw systeem.

Naar bovenkant pagina