Instellingen Update met behulp van verbinding met PC

Voor u een systeemupdate uitvoert, moet u de computer (Windows/Mac) waarmee u verbinding maakt als volgt instellen.

  • Maak verbinding met het internet.
  • Download en installeer Assistent content manager voor PlayStation® op de computer.
    U kunt dit programma downloaden op de volgende website:
    http://cma.dl.playstation.net/cma/
1.
Controleer op de computer of Assistent content manager geïnstalleerd en gestart is.
Windows:
Kijk of het pictogram voor Assistent content manager aanwezig is bij de meldingen op de taakbalk om na te gaan of deze applicatie geactiveerd is:
Mac:
Kijk of het pictogram voor Assistent content manager aanwezig is op de menubalk om na te gaan of deze applicatie geactiveerd is:
2.
Sluit uw systeem aan op de computer met behulp van een USB-kabel.
3.
Selecteer [Systeemupdate] > [Update met behulp van verbinding met PC] op het systeem.
Het recentste updatebestand wordt met behulp van de netwerkfunctie van de computer via het internet gedownload.
Volg de instructies op het scherm om de handeling te voltooien.

Let op

  • Verwijder de geheugenkaart niet en schakel het PS Vita-systeem niet uit tijdens het updateproces. Als u de update onderbreekt, kan dit storingen van het systeem veroorzaken.
  • Het is mogelijk dat u een update niet kunt starten als de batterijlading laag is.
  • De activeringstoets en de PS-toets werken niet tijdens het updateproces van het systeem.

Naar bovenkant pagina