Sjekke varslinger

Når du mottar en ny beskjed eller invitasjon, eller når innhold er blitt lastet ned eller opp, vises en hurtigvarsling i skjermens øvre venstre hjørne. Vil du se en detaljert liste med varsler, velger du (Varslinger) fra funksjonsskjermen.
Innhold som er i ferd med å bli lastet ned eller opp, vises som (Nedlastinger) eller (Opplastinger) øverst på varslingsmeldingslisten. Ved å velge et element fra listen kan du se hvor langt lastingen er kommet, sette den på pause eller avbryte den.

  • Du kan også vise detaljer av varslingene ved å velge [Varslinger] fra hurtigmenyen.
  • Vil du velge hvilke typer hurtigvarslinger som vises, trykker du på OPTIONS-knappen på varslingsliste-skjermen, og velger så [Varslingsinnstillinger].
  • Alt innhold som er ferdig lastet opp eller ned kan vises. Trykk på OPTIONS-knappen på varslingsliste-skjermen, og velg så [Nedlastinger] eller [Opplastinger].
  • I noen tilfeller kan du vise varslingene du mottar, ved å trykke på PS-knappen mens hurtigvarslingen vises.
  • Du kan slette varslingene ved å trykke på OPTIONS-knappen på varslingsliste-skjermen og deretter velge [Slett].