Aktiviteter

Dine «aktiviteter» er det du gjør mens du bruker PS4™-systemet. Denne informasjonen blir lagret på PlayStation™Network-serveren, og inneholder kjøpshistorikken din i PlayStation™Store, trophies du har oppnådd, opplastingshistorikken for videoklipp og skjermbilder og andre detaljer. Du kan se dine egne og andres aktiviteter under [Siste nytt], i innholdsinformasjonsområdet, og på profilskjermene for deg og vennene dine. Du kan også sende skjermbilder direkte til aktivitetene dine.

Når du velger en aktivitet, velger du (Liker) for å vise at du liker den. Hvis du vil dele informasjon om aktiviteten, velger du (Del aktivitet).

  • Vil du velge hvilke av dine aktiviteter som kan bli sett av andre, velger du (Valg) > [Endre personverninnstillinger] > [Spill | Medier] > [Aktiviteter] på profilskjermen din.
  • Hvis du vil slette en aktivitet, velger du den, trykker på OPTIONS-knappen og velger deretter [Slett].
  • Hvis du vil rapportere upassende aktiviteter eller kommentarer, velger du aktiviteten eller kommentaren, trykker på OPTIONS-knappen og velger deretter [Rapport].
  • Et barn som er begrenset av foreldrebegrensninger, vil kanskje ikke kunne vise alle aktiviteter.