Varslinger

Når du mottar en melding eller annen ny informasjon, vises en hurtigvarsling i øverste venstre hjørne av skjermen. Velg (Innstillinger) > [Varslinger] for å konfigurere innstillinger for hurtigvarslinger.

Hurtigvarslinger

Velg [Hurtigvarslinger] for å vise alternativer for hvordan hurtigvarslinger vises. Når du fjerner merket i avkrysningsboksen for [Vis hurtigvarslinger], vises ikke meldinger.

Deaktiver hurtigvarslinger mens du spiller av video

Velg avkrysningsboksen for å deaktivere hurtigvarslinger under videoavspilling.

Hurtigfarge

Velg fargen på hurtigvarslinger.

Vis melding i varsling

Fjern merket i avkrysningsboksen for å skjule meldingsdetaljene i varslingene.

Varslinger når venner går online

Motta varsler når venner du har valgt, går inn på nett på et PS4™-system. Vil du vise varslene som oppsprettvinduer, velger du [Hurtigvarslinger] og deretter velger du avkrysningsboksen for [Når venner går online].