Koble til og installere

Koble PS4™-systemet ditt til TV-en.
Utfør alle tilkoblingene før du plugger strømledningen i et strømuttak.

Illustrasjon av PS4-system og TV-tilkobling. Merket A til F. Bruk HDMI-kabelen som følger med PS4-systemet til å koble HDMI-porten på PS4-systemet til en HDMI-port på TV-en. Deretter bruker du strømledningen som følger med PS4-systemet til å koble AC IN-kontakten på PS4-systemet til et strømuttak.

A )
AC IN-kontakt (PS4™-system)
Formen på kontakten varierer avhengig av PS4™-systemet.
B )
HDMI OUT-port (PS4™-systemet)
C )
HDMI-inndataport (TV)
D )
HDMI-kabel
E )
Strømledning
Formen på kontakten varierer avhengig av PS4™-systemet.
F )
Til et strømuttak

Fest den vertikale holderen (selges separat) hvis du vil bruke PS4™-systemet i en vertikal posisjon.

Koble til Internett

Du kan bruke Wi-Fi eller en LAN (Ethernet)-kabel til å koble PS4™-systemet til Internett. Se «Konfigurere Internett-tilkobling» for informasjon om hvordan du konfigurerer Internett-tilkoblingen.
Hvis du ikke har tenkt å bruke Wi-Fi, må du ha en LAN-kabel tilgjengelig.

Tilkoblingseksempel:

Illustrasjon av eksempel på nettverkstilkobling. Merket A til E.

A )
LAN-port (PS4™-systemet)
B )
LAN-kabel
C )
Ruter
D )
Enhet for tilkobling til Internett, f.eks. et modem
E )
Til Internett

Hvilke enheter og tilkoblingsmetoder som kreves for nettverkstilkobling, avhenger av hvordan nettverket ditt er konfigurert. Se også instruksjonene som fulgte med nettverksenhetene dine.

Koble til kontrolleren

Koble til kontrolleren med en USB-kabel for å pare enheten med systemet.

Illustrasjon av PS4-system og kontrollertilkobling. Merket A til C. Bruk USB-kabelen som følger med PS4-systemet til å koble USB-porten på PS4-systemet til USB-porten på kontrolleren

A )
USB-port (PS4™-systemet)
B )
USB-port (kontroller)
C )
USB-kabel