Konfigurere Internett-tilkobling

Du kan bruke Wi-Fi eller en LAN (Ethernet)-kabel til å koble PS4™-systemet til Internett.
Velg (Innstillinger) > [Nettverk] > [Konfigurere Internett-tilkobling], og følg deretter anvisningene på skjermen for å konfigurere nettverksinnstillingene.

Koble til med en nettverkskabel (for en kablet forbindelse)

Velg [Bruk en nettverkskabel]. Hvis du velger [Enkel] og følger anvisningene på skjermen, utføres oppsettet automatisk.

Koble til med Wi-Fi (for en trådløs forbindelse)

Velg [Bruk Wi-Fi], og velg deretter [Enkel] for å vise en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble til, og konfigurer så innstillingene.
Hvis Wi-Fi-nettverket du vil koble til, ikke oppdages, velger du [Konfigurere manuelt] og konfigurerer så innstillingene.

  • Tilkoblingsinnstillingene varierer avhengig av hvordan nettverket er konfigurert og hvilke enheter du bruker.
  • Det kan være nødvendig å angi ytterligere opplysninger eller foreta ekstra innstillinger, som proxy-serveren eller IP-adressen. Velg [Brukerdefinert] for å konfigurere disse innstillingene. Se informasjonen fra Internett-tjenesteleverandøren din og instruksjonene som følger med nettverksenheten som brukes.
  • Når du bruker et tilgangspunkt som støtter WPS, AOSS eller Rakuraku WLAN Start®, kan du lagre det med noen få enkle trinn. AOSS og Rakuraku WLAN Start® er kun tilgjengelige i visse land og regioner.
  • På PS4™-systemer som støtter 5 GHz-området kan du velge hvilket Wi-Fi-frekvensbånd som skal brukes. På skjermen for valg av Wi-Fi-nettverk trykker du på OPTIONS-knappen.