Slå PS4™-systemet på og av

Slå systemet på

Du kan slå på PS4™-systemet på følgende måter:

 • Trykk på power-knappen.
 • Trykk på PS-knappen på en paret kontroller.

Power-indikatoren blinker blått, og lyser så hvitt for å vise at systemet er slått på.

Slå systemet av

Merknad

Du må bare trekke støpselet til strømledningen ut fra strømuttaket når power-indikatoren er slått av. Hvis du trekker det ut mens power-indikatoren lyser eller blinker, kan data gå tapt eller bli ødelagt, og du kan skade systemet.

Sette systemet i hvilemodus

Når PS4™-systemet er i hvilemodus, er det fortsatt i gang, men med lavere strømforbruk. Du kan stille inn systemet til å laste ned filer og lade en kontroller mens det er i hvilemodus.
Du kan sette PS4™-systemet i hvilemodus ved hjelp av en av de følgende metodene:

 • Velg (Strøm) fra funksjonsskjermen, og velg deretter [Gå inn i hvilemodus].
 • Velg [Strøm] > [Gå inn i hvilemodus] på hurtigmenyen.
 • Trykk ned og hold power-knappen til systemet piper.

Når PS4 ™-systemet går inn i hvilemodus, blir displayet mørkt. Power-indikatoren blinker hvitt, og lyser deretter oransje.
Slå på systemet for å gå ut av hvilemodus.

 • Du kan sette systemet i hvilemodus ved å merke av i boksene for alternativene i (Innstillinger) > [Strømsparingsinnstillinger] > [Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus].
 • Hvis [Gå inn i hvilemodus] ikke vises, velg [Strømalternativer] > [Gå inn i hvilemodus].
 • Når en opplasting startes eller avsluttes, blinker power-indikatoren oransje.

Slå strømmen helt av

Du kan slå av PS4™-systemet på følgende måter:

 • Velg (Strøm) fra funksjonsskjermen, og velg deretter [Slå av PS4].
 • Velg [Strøm] > [Slå av PS4] på hurtigmenyen.
 • Trykk ned og hold power-knappen i minst 7 sekunder (til systemet piper to ganger).

Når du slår av systemet, blir skjermen mørk, power-indikatoren blinker hvitt og slukkes deretter.

 • Hvis [Slå av PS4] ikke vises, velg [Strømalternativer] > [Slå av PS4].
 • Med standardinnstillingene går PS4™-systemet automatisk inn i hvilemodus eller slår seg av når det ikke har blitt betjent i løpet av en viss tidsperiode. Hvis et program er aktivt, f.eks. når en video spiller, er det ikke sikkert at systemet går inn i hvilemodus eller slår seg av automatisk. Du kan endre innstillingen ved å velge (Innstillinger) > [Strømsparingsinnstillinger] > [Angi tiden før PS4 blir slått av] fra funksjonsskjermen, og deretter velge [Medieavspilling] eller [Generelt (programmer)].
 • Når du slår av systemet eller setter det i hvilemodus, blir alle brukere logget av.