Innholdet på hjem-skjermen

Dette ser du på PS4™-systemets hjem-skjerm.

Hjem-skjerm

Hjem-skjermen består av tre områder: funksjonsområdet, innholdsområdet og innholdsinformasjonsområdet.

Hjem-skjerm. Merket A til C fra toppen.

A )

Funksjonsområde/Funksjonsskjerm
Her kan du sjekke varsler, se hva vennene dine holder på med og mer til. Når du trykker på opp-knappen, vises funksjonsskjermen.

B )
Innholdsområde
Spill og funksjoner vises med det/den sist brukte først, fra venstre til høyre. Du kan også opprette mapper for å håndtere innhold. Se «Opprette mapper» for mer informasjon.
  • Velg (Bibliotek) for å vise alt innhold.
  • Hvis du vil vise alt innholdet i innholdsområdet, fjerner du merket i boksen for (Innstillinger) > [System] > [Begrens antallet innholdselementer på hjem-skjermen].
C )

Innholdsinformasjonsområde/Innholdsinfoskjerm
Her finner du informasjon om det valgte spillet eller programmet. Når du trykker på ned-knappen, vises innholdsinfoskjermen, og du kan vise mer informasjon.

  • Viste elementer varierer avhengig av innholdet.
  • Det kan hende at visse elementer ikke vises – dette avhenger av innholdet.

Opprette mapper

Du kan opprette mapper for å håndtere innholdet i innholdsområdet. Merk innholdet, trykk på OPTIONS-knappen og velg deretter [Legg til i mappe].

  • Hvis du vil redigere eller slette en mappe, merker du mappen og trykker på OPTIONS-knappen.
  • Du kan også flytte innhold fra én mappe til en annen. Merk innholdet i mappen, trykk på OPTIONS-knappen og velg deretter [Flytt fra denne mappen].
  • Du kan også vise mapper du har opprettet i (Bibliotek) > [Mapper].

Hurtigmeny

Trykk ned og hold PS-knappen for å vise hurtigmenyen. Hvilke funksjoner som er tilgjengelige avhenger av situasjonen. Du kan enkelt åpne hyppig brukte funksjoner fra menyen.
Når du velger [Tilpass], kan du også velge funksjonene som vises på hurtigmenyen.