Spille programvare i PlayStation®2-format

I PlayStation™Store kan du laste ned programvare i PlayStation®2-format for PS4™-systemer og spille det på PS4™-systemet.
Se «Spille et nedlastet spill» for mer informasjon om nedlasting og grunnleggende spilling.

Kontrollertildelinger

Når du starter et spill, blir kontrolleren som ble brukt til å starte spillet, tildelt brukeren. Lyslisten lyser blått. Hvis det finnes en kontroller til, vil den lyse rødt.

  • Hvis du vil bytte kontrollere, velger du [Strøm] > [Bytt bruker] på hurtigmenyen.
  • PS4™-systemet støtter kun to spillere for programvare i PlayStation®2-format, selv om det originale spillet tillot flere spillere.

Knapptildelinger

Bruk kontrollerens styreplate til å emulere SELECT- og START-knappene som brukes i spill for PlayStation®2-system.

SELECT-knapp Klikk på venstre side av styreplateknappen.
START-knapp Klikk på høyre side av styreplateknappen.

Skift disk

Du må kanskje bytte disker virtuelt for programvare i PlayStation®2-format som opprinnelig ble levert på flere disker. Hvis det vises en melding om at du må bytte disker, velger du [Skift disk] på hurtigmenyen.

Vise programvarehåndboken

PS Vita-systemet kan kobles til PS4™-systemet for å bruke det som en ekstra skjerm. Skjerm to-funksjonen er også tilgjengelig for smarttelefon og nettbrett når (PS4 Second Screen) er installert. Bruk skjerm to-funksjonen til å vise programvarehåndboken for spillet.
Se brukerhåndboken for PS Vita-systemet eller instruksjonene som følger med smarttelefonen eller nettbrettet, for informasjon om hvordan du kobler til enheten din.