Vise trophies

Noen spill gir deg tropies for når du oppnår visse mål.

Klassifisering av trophies

Trophies er kategorisert i fire klassifiseringer. Antallet og klassifiseringene av trophies, og vilkårene for å skaffe seg dem, varierer fra spill til spill.

Klassifiseringer fra høyeste til laveste er Platina, Gull, Sølv og Bronse.

Trophy-sjeldenhet

Det er fire nivåer av sjeldenhet for trophies. Sjeldenhet-nivået avhenger av hvor mange spillere som har oppnådd samme trophy. Trophy-sjeldenheten øker i denne rekkefølgen: vanlig, sjelden, veldig sjelden, utrolig sjelden.

Vise trophies du har oppnådd

Velg (Trophies) fra funksjonsskjermen. Velg et spill for å vise detaljer om trophies du har oppnådd for dette spillet. Trykk på OPTIONS-knappen for å sortere informasjon etter oppnådd dato eller klassifisering, eller for å søke online for detaljer om trophies du har oppnådd.

  • Dine oppnådde trophies er lagret på PS4™-systemet og synkroniseres automatisk med PlayStation™Network-serveren. Du kan også synkronisere trophies manuelt. Trykk på OPTIONS-knappen mens du viser (Trophies), og velg deretter [Synkroniser med PlayStation Network].
  • PS4™-systemet viser også trophies du har oppnådd på PS Vita og PlayStation®3-systemet ditt. Du gjør dette ved å logge på PS4™-systemet via den samme kontoen som er koblet til PS Vita eller PS3™-systemet dit.
  • Du kan angi hvem som kan se dine trophies. Se «Personverninnstillinger» for mer informasjon.
  • Når du er logget inn på PS4™-systemet som en gjest, må du logge på PlayStation™Network for å lagre dine trophies.
  • Du kan slette trophies som ikke har oppnåelsesfremdrift ved å trykke på OPTIONS-knappen og velge [Slett].

Sammenligne trophies

Velg [Sammenlign trophies], og velg deretter spilleren du vil sammenligne trophies med.