Personverninnstillinger

Velg (Innstillinger) > [Kontoadministrasjon] > [Personverninnstillinger].

  • Noen innstillinger er kun tilgjengelige for voksenkontoer.
  • Du kan vise eller endre personverninnstillinger fra (PlayStation App) eller ved å gå til nettstedet nedenfor ved hjelp av PC-en eller smarttelefonen din.
    http://account.sonyentertainmentnetwork.com/

Spill | Medier

Aktiviteter

Velg hvilke av aktivitetene dine som skal vises for andre, og angi gruppen av spillere som kan vise dem.

Spillhistorikk

Velg hvem som kan se hvilke spill du spiller, og dine throphies.

Skjulte spill

Velg hvilke spill som skal skjules. Når et spill er skjult, vises ikke spillet på din liste over aktiviteter, profil eller trophies.
Andre spillere kan imidlertid fortsatt se hvilke spill du spiller [Spiller nå]. Hvis du vil unngå at andre kan se hva du spiller, velger du [Angi online status] > [Vis som frakoblet] på profilskjermen.

Påloggingsstatus og Spiller nå

Velg hvem som kan se påloggingsstatusen din, spillene du spiller, og enheten du bruker.

Be om å se

Velg hvem som kan sende forespørsler til deg. Se «Sende forespørsel om å se på spilling» for mer informasjon om forespørsler om å se på spilling.

Musikk

Velg hvem som kan se musikken du hører på i Spotify®. Sangen du hører på, eller den siste sangen du spilte av, vises på profilskjermen din.

Venner | Bekjente

Venner

Velg hvem som kan se vennelisten din.

Venneforespørsler

Velg hvem som kan sende deg venneforespørsler.

Spillere som kan følge deg

Velg hvem som kan følge deg.

Liste over hvem følger deg

Velg hvem som kan se listen over dine følgere.

Liste over spillere du følger

Velg hvem som kan se listen over personer du følger.

Teaminvitasjoner

Velg hvem som kan sende deg teaminvitasjoner. Når du mottar en invitasjon og blir et teammedlem, kan du spille i teamturneringer.

Spillere du kanskje kjenner

Velg hvem som kan se ditt virkelige navn og profilbilde i Spillere du kanskje kjenner. Gjør slik at det er enklere for andre spillere å finne deg. Når du aktiverer denne funksjonen, vises navnet ditt på andre spilleres vennelister som en spiller de kanskje kjenner.

Personlige opplysninger | Meldingsformidling

Virkelig navn i søk

Velg hvem som kan se det virkelige navnet og profilbildet ditt i søkeresultater.

Virkelig navn i venneliste

Velg hvem som kan se ditt virkelige navn og profilbilde i vennelistene til dine nære venner (de som har godtatt forespørsler fra deg med ditt virkelige navn). Dette vil gjøre det lettere for andre å finne deg.

Virkelig navn i spill

Velg hvem som kan se ditt virkelige navn og profilbilde i spill. Skjermbilder eller videoklipp som dine nære venner lagrer, kan inneholde ditt virkelige navn og profilbilde.

Meldinger

Velg hvem som kan invitere deg til spill og grupper, og hvem som kan legge deg til i grupper.

Tagger

Tagg spillere du har spilt med når du laster opp skjermbilder eller videoklipp. Du kan velge hvem som kan tagge deg.