Legg til enhet

Når du prøver å bruke Avstandsspill og det er nødvendig å registrere enheten din, vises en veiledning for enhetsregistrering på den tilkoblede enheten. Velg (Innstillinger) > [Tilkoblingsinnstillinger for Avstandsspill] > [Legg til enhet] på PS4™-systemet, og på den tilkoblede enheten skriver du inn koden som vises på PS4™-systemet.