Tilkoblingshistorikk

Du kan kontrollere historikken til brukere som har koblet til systemet med Avstandsspill. Velg (Innstillinger) > [Tilkoblingsinnstillinger for Avstandsspill] > [Tilkoblingshistorikk]. Når du velger et historikkelement, kan du se detaljer som tilkoblingsmåten som ble brukt.

    Hvis du vil fjerne alle historikkelementer, trykker du på OPTIONS-knappen og velger [Tøm].