Vis områdeinnstillinger

Du kan justere visningsområdet på spillskjermen så det stemmer overens med TV-skjermen. Velg (Innstillinger) > [Lyd og skjerm] > [Vis områdeinnstillinger].

Denne innstillingen fungerer kun for enkelte programmer.