Innstillinger for utsignal for lyd

Primær utgangsport

PS4™-systemet velger automatisk det beste lydformatet for tilkoblede enheter. Det er vanligvis ikke nødvendig å justere disse innstillingene.
Når du kobler til en enhet slik som en AV-forsterker eller en hjemmekino til DIGITAL OUT (OPTICAL)-porten, kan du velge lyddataformat(er) som den tilkoblede enheten støtter. Velg (Innstillinger) > [Lyd og skjerm] > [Innstillinger for utsignal for lyd] > [Primær utgangsport] > [DIGITAL OUT (OPTICAL)] for å velge lydformat.
Denne innstillingen er kun tilgjengelig på enkelte PS4™-systemer.

Merknad

Merk at hvis et utdataformat fra PS4™-systemet ikke støttes av den tilkoblede enheten, kan høyttalerne bli skadet.

Lydformat (prioritet)

Du kan angi lydutdataformatet som skal brukes som standard, med unntak av situasjoner hvor det ikke er støttet. Velg (Innstillinger) > [Lyd og skjerm] > [Innstillinger for utsignal for lyd] > [Lydformat (prioritet)]. Standardinnstillingen er [Lineær PCM].

HDMI-utsignal for lyd

Hvis enheten støtter 7.1ch lydutdata, kan du velge typen lydutdata.
Denne innstillingen er kun tilgjengelig på enkelte PS4™-systemer.