Start skjermbeskytter

Du kan angi at skjermspareren skal startes automatisk når systemet ikke har vært brukt på en angitt periode. Velg (Innstillinger) > [Lyd og skjerm] > [Start skjermbeskytter]. Standardinnstillingen er [Etter 15 minutter].

Hvis systemet kjører visse programmer eller prosesser, kan det hende at skjermspareren ikke starter.