Lydenheter

Hvis du vil konfigurere innstillingene for en tilkoblet lydenhet, f.eks. et hodesett, velger du (Innstillinger) > [Enheter] > [Lydenheter].

Inndataenhet

Velg inngangsenheten som skal brukes for lyd.

Utdataenhet

Velg utdataenheten som skal brukes for lyd.

Juster mikrofonvolum

Juster lydinngangsnivået for et hodesett eller en USB-mikrofon for chatting eller kringkasting.
Denne innstillingen er deaktivert når du bruker stemmegjenkjenningsfunksjonen.

Volumkontroll (hodetelefoner)

Juster volumet med venstre eller høyre knapp på kontrolleren.

Utgang til hodetelefoner

Konfigurer innstillingene for utgang til et hodesett eller en annen lydenhet. Du kan også spesifisere om enheten skal motta all lyd, eller bare chattelyd. Standardinnstillingen er [Chat-lyd].

Sidetonevolum

Juster volumet for stemmen din når den høres i hodesettet. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle hodesett.

Bytt utgangsenhet automatisk

Velg avkrysningsboksen for å bytte utgangsenheter automatisk når en lydenhet, for eksempel et hodesett, er tilkoblet. Fjern merket i avkrysningsboksen for å deaktivere denne funksjonen.

Merknader

  • Dersom du lytter til lyd på høyt volum, kan du skade hørselen din.
  • Hvis du stiller volumet for høyt i første omgang, kan det hende at du hører uventet høye lyder som kan føre til hørselsskader.