Kontrollere

Hvis du vil sette opp en trådløs DUALSHOCK™4-kontroller eller en PlayStation®Move-bevegelseskontroll, velger du (Innstillinger) > [Enheter] > [Kontrollere].

Volumkontroll (høyttaler for kontroller)

Hvis du vil justere høyttalervolumet på en trådløs DUALSHOCK™4-kontroller, bruker du venstre eller høyre knapp på kontrolleren.

Aktiver vibrasjon

Vibrasjonfunksjonen er normalt aktivert. Du kan deaktivere den ved å fjerne merket i boksen for [Aktiver vibrasjon].

Når du fjerner merket i boksen for [Aktiver vibrasjon], vibrerer ikke kontrolleren selv om du aktiverer vibrasjonsfunksjonen inne i et spill.

Lysstyrken til DUALSHOCK 4-lyslisten

Juster lysstyrken på lyslisten.

Kommunikasjonsmåte

Kontrollere i CUH-ZCT2-serien kan kommunisere med PS4™-systemet via en USB-kabel.
Denne innstillingen vises kun når du tidligere har koblet en kontroller i CUH-ZCT2-serien til systemet.