Bluetooth-enheter

Velg (Innstillinger) > [Enheter] > [Bluetooth-enheter] for å søke automatisk etter Bluetooth®-enheter i nærheten. Parede enheter og andre Bluetooth®-enheter vises på listen.

Enheter som ikke støttes av PS4™-systemet ditt, kan vises i søkeresultatene. Du finner mer informasjon om støttede enheter på nettstedet for kundestøtte i landet eller området ditt.

Innstillingsskjerm for Bluetooth-enhet. A-merket.

A )
Tilkoblingsstatus
Tilkoblingsstatusen til Bluetooth®-enhetene vises.
På (lyser) Tilkoblet
Av Ikke tilkoblet

Pare en Bluetooth®-enhet

Hvis du vil koble til en Bluetooth®-enhet, må du først pare Bluetooth®-enheten med systemet.
Velg Bluetooth®-enheten du vil koble til, og skriv deretter inn passnøkkelen for å fullføre paringsprosessen. Enkelte enheter krever ingen passnøkkel. Følg anvisningene på skjermen.

  • Noen enheter, som kontrolleren og bevegelseskontrollen, pares ved å koble dem til med en USB-kabel.
  • Hvis du har flere Bluetooth®-enheter enn det som kan pares, må du avregistrere unødvendige enheter fra listen over parede enheter. Velg enheten du vil avregistrere, trykk på OPTIONS-knappen, og velg deretter [Glem enhet].
  • Se instruksjonene som følger med Bluetooth®-enheten du bruker, for mer informasjon om hvordan du bruker enheten.

Koble til en Bluetooth®-enhet

Velg Bluetooth®-enheten du vil koble til, og følg deretter anvisningene på skjermen.

Hvor mange Bluetooth®-enheter du kan koble til samtidig, avhenger av hva slags enheter det gjelder.