Systemmusikk

Hvis du vil styre bakgrunnsmusikken for områder som hjem-skjermen, velger du (Innstillinger) > [Lyd og skjerm]. Fjern merket i boksen for [Systemmusikk] for å slå av musikken.