Sikkerhetskopier og gjenopprett

Du kan ta sikkerhetskopi av data lagret i PS4™-systemet til en USB-lagringsenhet eller gjenopprette sikkerhetskopiert data til PS4™-systemet. Denne funksjonen er nyttig når du skal bytte harddisk, overføre eierskap av eller bytte PS4™-systemet.
Koble til USB-lagringsenheten som du ønsker å bruke til å ta sikkerhetskopi, og velg så (Innstillinger) > [System] > [Sikkerhetskopier og gjenopprett].

Merknader

 • Ikke slå av PS4™-systemet under sikkerhetskopiering eller gjenoppretting av data. Gjør du det, kan systemet ta skade.
 • Når du gjenoppretter data, kommer alle nåværende innstillinger og opplysninger som er lagret på PS4™-systemet, til å bli slettet. Du kan ikke angre denne handlingen, selv om gjenopprettingen avbrytes. Pass på at du ikke sletter viktige data ved en feil. Slettede data kan ikke gjenopprettes.

Sikkerhetskopier PS4

Bruk denne funksjonen til å kopiere data lagret på PS4™-systemet til en USB-lagringsenhet. Navnet på sikkerhetskopidatafilen angis automatisk med datoen og rekkefølgen den ble lagret i. Du kan legge til merknader i [Beskrivelse].

 • FAT- og exFAT-formaterte USB-lagringsenheter er støttet.
 • Pass på at du setter USB-lagringsenheten helt inn i USB-porten. Noen enheter er ikke kompatible på grunn av formen eller designen.
 • Trophies er ikke inkludert i sikkerhetskopierte data. Hvis du vil lagre trophies du har oppnådd, til PlayStation™Network-servere, velger du (Trophies) fra funksjonsskjermen, trykker på OPTIONS-knappen, og velger deretter [Synkroniser med PlayStation Network].
 • Alle brukerdata er inkludert i de sikkerhetskopierte dataene.
 • Brukere som aldri har logget inn på PlayStation™Network, kan kun gjenopprette lagrede data til det originale PS4™-systemet som dataene ble sikkerhetskopiert fra. Hvis du vil gjenopprette lagrede data til et annet PS4™-system, må du logge inn på PlayStation™Network før du sikkerhetskopierer dataene.
 • Lagrede data kan kopieres for hver enkelt bruker. Se «Lagrede data i systemlagring».

Gjenopprett PS4

Bruk denne funksjonen til å gjenopprette sikkerhetskopierte data fra en USB-lagringsenhet til et formatert PS4™-system.

 • Systemprogramvaren på PS4™-systemet som dataene blir gjenopprettet fra, må være den samme versjonen som på PS4™-systemet som dataene ble sikkerhetskopiert på. Ellers må systemet som dataene skal gjenopprettes på, ha den nyeste systemprogramvaren installert.
 • Når du gjenoppretter lagrede data til et annet PS4™-system, blir familiemedlemmer som aldri har logget på PlayStation™Network, fjernet fra familien din. Når du har gjenopprettet dataene, må familieadministratoren legge til slettede familiemedlemmer på nytt.
 • Høyoppløselige skjermbilder og videoklipp som er tatt opp på PlayStation®4 Pro-konsollen din, kan kun vises ved hjelp av en PlayStation®4 Pro-konsoll.

Slett sikkerhetskopi med data

Bruk denne funksjonen til å slette sikkerhetskopierte data lagret på en USB-lagringsenhet.