Lagrede data i systemlagring

Hver bruker kan administrere lagrede data lagret på PS4™-systemet. Velg (Innstillinger) > [Administrasjon av lagrede data for program] > [Lagrede data i systemlagring].

Last opp til online-lagring

Du kan laste opp lagrede data via online-lagring ved å velge de lagrede dataene og deretter velge [Last opp]. Når du lagrer data online-lagring, kan du laste ned dataene til et annet PS4™-system og fortsette å spille spillet.
Du må abonnere på PlayStation®Plus for å bruke denne funksjonen.

  • Du kan også laste opp lagrede data fra hjem-skjermen. Merk spillet, trykk på OPTIONS-knappen, og velg [Laste opp/ned lagret data].
  • Du kan også bruke den automatiske opplastingsfunksjonen. Se «Automatisk opplasting» for å få mer informasjon.
  • Du kan plassere opptil 1000 lagrede dataelementer i online-lagring.
  • Du kan vise fremdriften av opplastinger ved å velge (Varslinger) fra funksjonsskjermen.

Kopier til USB-lagringsenhet

Du kan kopiere lagrede data til en USB-lagringsenhet som er koblet til PS4™-systemet, og bruke dette som en sikkerhetskopi. Kopier lagrede data fra USB-lagringsenheten til et annet PS4™-system for å fortsette å spille et spill.
Du kan velge de lagrede dataene du vil kopiere for hvert spill.

  • For å kunne bruke denne funksjonen må du ha logget på PlayStation™Network minst én gang.
  • FAT- og exFAT-formaterte USB-lagringsenheter er støttet.
  • Pass på at du setter USB-lagringsenheten helt inn i USB-porten. Noen enheter er ikke kompatible på grunn av formen eller designen.

Slett

Bruk denne funksjonen til å slette lagrede data i PS4™-systemet. Du kan velge hvilke lagrede data du vil slette for hvert spill.