Kringkastingsinnstillinger

Hvis du vil konfigurere innstillinger for en spillkringkasting, velger du (Innstillinger) > [Deling og kringkastinger] > [Kringkastingsinnstillinger].
Dette alternativet er kun tilgjengelig for voksenkontoer.

Stopp kringkasting

Avslutt spillkringkastingen.

Inviter spillere til en kringkasting

Inviter andre spillere til å se kringkastingen din.
Velg [Inviter spillere til en kringkasting] for å vise skjermen der du kan invitere spillere. Velg spillerne du vil invitere, og send invitasjonene.

Vis kommentarer

Alle kommentarene vises.

Trykk på OPTIONS-knappen for å skule valgte kommentarer og spillere.

Extend Broadcast

Med noen online-tjenester kan du forlenge tiden for kringkastingen.
Dette alternativet vises bare for spesifikke land eller regioner.

Comment Filtering Level

Du kan endre innstillingene for filtrering av kommentarer.
Filtrering av kommentarer er én av flere funksjoner som er tilgjengelige med visse online-tjenester.
Dette alternativet vises bare for spesifikke land eller regioner.

Avanserte innstillinger

Ta med video fra PlayStation Camera i kringkastingen Merk av i boksen for å inkludere kamerabilder i en kringkasting når du bruker PlayStation®Camera.
Innstillinger for kameravideo Konfigurer videoinnstillinger, inkludert posisjon, størrelse og lysstyrke, ved bruk av PlayStation®Camera.
Hvis du vil aktivere [Innstillinger for kameravideo], må du først merke av i boksen for [Ta med video fra PlayStation Camera i kringkastingen].
Innstillinger for lyddeling Merk av i boksen for å inkludere mikrofonlyd fra hodesettet eller PlayStation®Camera i kringkastingen.
Vis melding til tilskuere og tilskueres kommentarer Merk av i boksen for å at meldinger til og kommentarer fra skal vises på skjermen.
Kommentarer vises kun når skjermoppløsningen er 1080i eller 1080p.
Melding til tilskuere Rediger meldingen din til seere, og velg bakgrunnsfargen for meldingen.
Kommentarer til tale Merk av i boksen for at PS4™-systemet skal lese opp kommentarer fra tilskuere.
Du må fjerne merket i boksen for [Vis melding til tilskuere og tilskueres kommentarer]. Kommentarer vil dessuten kun ble lest opp når innstillingen under (Innstillinger) > [Språk] > [Systemspråk] er [日本語] eller [English (United States)].
Koble samfunnet til kringkastingene dine Hvis du er en samfunnseier, merker du av for [Aktiver kobling til samfunnet] slik at (Samfunn) vil vises på Live fra PlayStation®-kringkastingsskjermen. Publikum kan få tilgang til et samfunn du eier.