Kringkaste spillingen din

Følg disse trinnene for å kringkaste (strømme) spillingen din til online-tjenester.

1.
Trykk på SHARE-knappen mens du spiller et spill, og velg [Kringkast spilling].
2.
Velg en online-tjeneste.
Hvis du har flere kanaler, vises skjermen for valg av kanal.
3.
Gjør deg klar til å kringkaste.
Du kan angi en beskrivelse eller konfigurere innstillingene for video fra PlayStation®Camera, eller lyd fra mikrofonen. Trykk på OPTIONS-knappen for å konfigurere avanserte innstillinger.
4.
Velg [Start kringkasting].

Forbedre videokvalitet

Disse retningslinjene kan hjelpe til med å forbedre videokvaliteten fra kameraet.

 • Belys rommet ditt.
 • Reduser bakgrunnsbelysning (lyset bak deg).
 • Hvis lyset fra vinduene er for sterkt, lukk gardinene og bruk innvendig belysning.
 • Plasser deg ca. 1 m fra PlayStation®Camera.
 • Ta av den beskyttende filmen på linsene.
 • Hvis linsene er skitne eller har fingeravtrykk på seg, kan du rengjøre dem med en myk klut.

Disse retningslinjene kan være til hjelp når [Bakgrunn] er stilt til [Chroma Key].

 • Bruk en blå eller en grønn bakgrunn.
 • For å hindre at skyggen din vises i bakgrunnen, må du plassere deg litt unna bakgrunnen og sjekke at bakgrunnen er jevnt opplyst.
 • Velg [Finn ansikt] for å aktivere kameraet, slik at det registrerer ansiktet ditt og bakgrunnen igjen.
 • Første gangen du kobler deg til en nettjeneste, må du skrive inn kontoinformasjonen din for denne tjenesten. Hvis du ikke har en konto, kan du opprette en ved å besøke nettjenestens nettsted. Avhengig av nettjenesten kan det også hende du må registrere deg som betalt medlem.
 • Velg [Kringkasting] på hurtigmenyen hvis du vil konfigurere innstillinger for kamera og mikrofon mens du strømmer innhold.
 • Begrensninger for hvor lenge du kan kringkaste og andre detaljer avhenger av nettjenesten.
 • Du kan koble fra online-tjenester ved å endre innstillingen for (Innstillinger) > [Deling og kringkastinger] > [Koble til andre tjenester].
 • Hvis kringkastinger ikke starter eller kommentarer ikke vises, må du sjekke at disse portnumrene er aktivert i ruteren eller brannmuren. For informasjon om hvordan du bekrefter portnumre og justerer innstillingene, se instruksjonene som følger med nettverksenheten, og informasjonen fra Internett-tjenesteleverandøren din.
  • TCP: 1935, 2805–2899, 6667
 • Når HDR er aktivert, kan fargene i videoen som strømmes være annerledes enn fargene i spillvideoen.

Vise skjermen under en kringkasting

Skjerm under kringkasting. Merket A til G fra øverst til venstre.

A )
Antall seere
B )
Kamerastatus*1
C )
Video fra kameraet*1
D )
Mikrofonstatus*2
E )
Antall kommentarer
F )
Nyeste kommentarer
Alle kommentarer vises hvis du trykker på SHARE-knappen og velger [Kringkastingsinnstillinger] > [Vis kommentarer]. Du kan aktivere systemet for å lese opp kommentarene ved å velge [Kringkastingsinnstillinger] > [Avanserte innstillinger] > [Kommentarer til tale], og deretter merke av i boksen for [Aktiver kommentarer til tale].
G )
Melding til tilskuere
Hvis du vil endre innstillingen, trykker du på SHARE-knappen og velger [Kringkastingsinnstillinger] > [Avanserte innstillinger] > [Melding til tilskuere].
*1
Når du bruker et PlayStation®Camera.
*2
Når du bruker et hodesett eller mikrofonene på et PlayStation®Camera.
 • Hvis det er en scene som ikke kan kringkastes, eller du veksler mellom spillskjermen og en annen skjerm under en kringkasting, for eksempel hjem-skjermen eller en innstillingsskjerm, vises et standby-bilde for seerne.
 • Hvis du vil vise spillet på hele skjermen, fjerner du merket i boksen for [Vis melding til tilskuere og tilskueres kommentarer].
 • Kommentarer vises bare når skjermoppløsningen er enten 1080i eller 1080p.
 • Kommentarer til tale-funksjonen er kun tilgjengelig når kommentarene ikke vises og systemspråket er satt til [日本語] eller [English (United States)].
 • Kommentarer kan vises på enheter som støtter skjerm to-funksjonen. Se «Om skjerm to-funksjonen» for mer informasjon om skjerm to-funksjonen.
 • Viste elementer varierer avhengig av innstillingene.
 • Hvis du vil dempe mikrofonen, velg (Innstillinger) > [Enheter] > [PlayStation Camera], og merk deretter av i boksen for [Demp mikrofonen].

Stoppe en kringkasting

Velg [Kringkasting] > [Stopp kringkasting] på hurtigmenyen.