Innstillinger for lyddeling

Hvis du vil velge hvilken lyd som skal inkluderes under innspilling av et videoklipp eller spillkringkasting, velger du (Innstillinger) > [Deling og kringkastinger] > [Innstillinger for lyddeling].

Ta med mikrofonlyd i videoklipp

Merk av i boksen for å velge mikrofonlyd fra hodesettet eller PlayStation®Camera under innspilling av et videoklipp.

Når du merker av i boksen for (Innstillinger) > [Enheter] > [PlayStation Camera] > [Demp mikrofonen], blir denne innstillingen prioritert.

Ta med mikrofonlyd i kringkastinger

Merk av i boksen for å inkludere mikrofonlyd fra hodesettet eller PlayStation®Camera under en kringkasting.

Når du merker av i boksen for (Innstillinger) > [Enheter] > [PlayStation Camera] > [Demp mikrofonen], blir denne innstillingen prioritert.

Del gruppelyd

Merk i boksen for å ta med stemmen din og andre spilleres stemmer i videoklipp og kringkastinger.

  • Dette omfatter bare stemmene til spillere som har tillatt at stemmene deres deles fra gruppeskjermen, ved hjelp av [Innstillinger for gruppe] > [Tillat at stemmen din blir delt].
  • Denne innstillingen prioriteres over [Ta med mikrofonlyd i videoklipp]- og [Ta med mikrofonlyd i kringkastinger]-innstillingene.