PlayStation Camera

Hvis du vil konfigurere innstillingene for PlayStation®Camera, velger du (Innstillinger) > [Enheter] > [PlayStation Camera].

Juster PlayStation Camera

Juster PlayStation®Camera slik at ansikter og gjenstander gjenkjennes på korrekt måte.

Demp mikrofonen

Demp kameraets mikrofoner.

Med enkelte programmer kan du slå stemmeinndata på eller av i programmet.