PlayStation VR

Hvis du vil konfigurere PlayStation®VR, velger du (Innstillinger) > [Enheter] > [PlayStation VR].
Disse innstillingene er kun tilgjengelige når du kobler en PS VR til PS4™-systemet.

Skjermlysstyrke

Juster lysstyrken for skjermen til VR-hodesettet.

Skjermstørrelse

Velg skjermstørrelsen som vises på VR-hodesettet når du bruker PS VR i andre modi enn VR-modus.

Finn ut hvordan du setter på VR-hodesettet

Lær hvordan du tar på VR-hodesettet.

Juster plasseringen av VR-hodesettet

Juster posisjonen til VR-hodesettet slik at tekst og bilder vises klart.

Juster PlayStation Camera

Plasser kameraet slik at det gjenkjenner ansiktet ditt.

Juster sporingslys

Juster lysene på VR-hodesettet eller kontrolleren, slik at kameraet kan spore dem.

Mål avstanden mellom øynene

Hvis du synes det er ubehagelig å se på 3D-video, kan du justere VR-hodesettet slik at du får optimal avstand mellom øynene og skjermen.

Programvare for PlayStation VR-enhet

Sjekk hvilken versjon av programvaren for PS VR-enheten du har.
Velg [Oppdater programvare for PlayStation VR-enhet] for å sjekke automatisk (via Internett) om programvaren er oppdatert. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, last ned og installer den. Oppdater alltid programvaren for PS VR-enheten til den nyeste tilgjengelige versjonen.

Merknad

Du må ikke slå av PS4™-systemet eller VR-hodesettet og heller ikke trekke ut kabler under installasjonen. Hvis installasjonen avbrytes, kan systemet eller andre komponenter bli skadet.

Info om opphavsrett

Vis info om opphavsrett for PS VR.

Noen innstillinger kan også tilpasses ved å velge [Juster PlayStation VR] på hurtigmenyen. Du kan også tilbakestille skjermposisjonen og vise posisjonen sett fra kameraet.