Mus

Hvis du vil justere innstillingene for en USB-mus eller en Bluetooth®-mus som er koblet til PS4™-systemet, velger du (Innstillinger) > [Enheter] > [Mus].

Type

Velg venstrehendt eller høyrehendt bruk.

Pekerhastighet

Velg hvor raskt markøren skal bevege seg.