Eksternt tastatur

Hvis du vil justere innstillingene for et USB-tastatur eller et Bluetooth®-tastatur som er koblet til PS4™-systemet, velger du (Innstillinger) > [Enheter] > [Eksternt tastatur].

Type

Velg typen av eksternt tastatur, etter språk.

入力方式/輸入法

Velg inndatametoden for et eksternt tastatur.
Denne innstillingen vises kun når [Japansk] eller [Kinesisk (tradisjonell)] er valgt for [Type].

Repetisjonstast (forsinkelse)

Velg hvor lang tid det skal gå før et tegn repeteres når en tast holdes nede på et eksternt tastatur.

Repetisjonstast (hastighet)

Velg hastigheten et tegn skal repeteres i når en tast holdes nede på et eksternt tastatur.