Angi tiden før kontrollerne blir slått av

Hvis du vil stille inn hvor lenge en kontroller kan forbli ute av bruk før den slår seg av automatisk, velger du (Innstillinger) > [Strømsparingsinnstillinger] > [Angi tiden før kontrollerne blir slått av].

Denne innstillingen er deaktivert når PS4™-systemet og kontrolleren er tilkoblet via en USB-kabel.