Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus

Hvis du vil stille inn funksjonene som er tilgjengelige mens PS4™-systemet er i hvilemodus, som å forbli pålogget i PlayStation™Network, velger du (Innstillinger) > [Strømsparingsinnstillinger] > [Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus].

Hvis du ikke aktiverer minst én funksjon, kan ikke PS4™-systemet gå inn i hvilemodus.

Forsyn strøm til USB-porter

Når du aktiverer denne funksjonen, blir kontrollere som er koblet til systemet, bli ladet mens systemet er i hvilemodus.

Forbli koblet til Internett

Merk av i boksen for å aktivere automatisk ned- og opplasting av data mens systemet er i hvilemodus.
Du kan bruke et PS Vita-system eller (PlayStation App) til å slå på PS4™-systemet via et nettverk hvis du har merket av i boksen for [Aktiver påslåing av PS4 fra nettverk].

Hold programmet sperret

Merk av i boksen for å tillate at PS4™-systemet går inn i hvilemodus uten å lukke noen programmer. Når systemet går ut av hvilemodus, gjenopptar programmene driften.

I noen tilfeller når PS4™-systemet slår seg av eller starter på nytt, kan programmene gå ut av ventemodus og lukkes.