Systeminformasjon

Hvis du vil endre navnet på PS4™-systemet, velger du (Innstillinger) > [System] > [Systeminformasjon]. Herfra kan du også vise informasjon om versjon for systemets programvare og systemets nettverksadresser.