Temaer

Bruk skjermbilder eller tema lastet ned fra PlayStation™Store for å tilpasse hjem-skjermen og funksjonsskjermens bakgrunn. Velg et alternativ i (Innstillinger) > [Temaer].

Velg tema

Velg et tema for systemet. Hvis du vil bruke et skjermbilde eller et bilde fra en USB-lagringsenhet som bakgrunn, velger du [Brukerdefinert]. For å laste ned et nytt tema, velger du [Finn i PlayStation Store].

Tekstskygge

Velg skyggestilen for tekst. Bruk denne innstillingen hvis teksten er vanskelig å lese.

  • FAT- og exFAT-formaterte USB-lagringsenheter er støttet.
  • Pass på at du setter USB-lagringsenheten helt inn i USB-porten. Noen enheter er ikke kompatible på grunn av formen eller designen.
  • PlayStation™Store er kun tilgjengelig i enkelte land og regioner, og på visse språk. Typene av innhold og tjenester som tilbys, varierer også avhengig av hjemland/bostedsregion. Du finner mer informasjon på nettstedet for kundestøtte i ditt land eller din region.
  • Du må legge et beløp til lommeboken din for å kjøpe innhold som krever betaling. Se «Kontoopplysninger» for mer informasjon.
  • Hvis du vil slette et tema, velger du teamet du vil slette, trykker på OPTIONS-knappen, og velger deretter [Slett].