Automatisk opplasting

Med denne funksjonen kan du aktivere automatisk opplasting av lagrede data til online-lagringen. Velg (Innstillinger) > [Administrasjon av lagrede data for program] > [Automatisk opplasting], og merk av i boksen for spillene med lagrede data som du vil laste opp. Hvis de lagrede dataene oppdateres, lagres de automatisk på serveren for PlayStation™Network når du logger av, f.eks. når systemet går i hvilemodus eller slås av.
For å bruke denne funksjonen må du abonnere på PlayStation®Plus.

  • Før du bruker denne funksjonen, må du gjøre følgende:
    • Aktiver systemet som ditt primære PS4™-system.
    • Velg (Innstillinger) > [Strømsparingsinnstillinger] > [Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus], og merk deretter av i boksen for [Forbli koblet til Internett].
  • Hvis du vil deaktivere automatisk opplasting for alle spill, fjerner du merket i boksen for [Aktiver automatiske opplastinger].
  • Du plassere opptil 1000 dataelementer i online-lagring.
  • Du kan vise fremdriften av opplastinger ved å velge (Varslinger) fra funksjonsskjermen.