Slå av enhet

Hvis du vil slå av Bluetooth®-enheter som er koblet til PS4™-systemet, f.eks. kontrollere eller tastaturer, velger du (Innstillinger) > [Enheter] > [Slå av enhet]. Velg deretter enheten du vil slå av.