USB-lagringsenheter

USB-lagringsenheter som er koblet til PS4™-systemet vises i en liste. Du kan trygt koble fra eller formatere en USB-lagringsenhet til bruk som utvidet lagringsområde. Velg (Innstillinger) > [Enheter] > [USB-lagringsenheter].
Se «Bruke utvidet lagringsområde» for mer informasjon om utvidet lagring.

Pass på at du setter USB-lagringsenheten helt inn i USB-porten. Noen enheter er ikke kompatible på grunn av formen eller designen.