Lagring

Du kan se statusen til PS4™-systemets lagring eller utvidet lagring, og administrere lagret innhold. Velg (Innstillinger) > [Lagring].

  • [Utvidet lagringsområde] vises når en USB-lagringsenhet som er formatert for bruk som utvidet lagringsområde kobles til PS4™-systemet. Velg [Utvidet lagringsområde] for å flytte programmer og endre installasjonssted for programmer. Se «Bruke utvidet lagringsområde» for mer informasjon.
  • Hvis du vil slette data, velger du innholdet i [Systemlagring] eller [Utvidet lagringsområde], du trykker på OPTIONS-knappen, og velger deretter [Slett].